มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง

 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง มีหน้าที่ทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ โดยเน้นหนักใน เรื่องคุณสมบัติทางกลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำลังรับแรงดึง (Tension) แรงอัด (Compression) แรงดัด (Flexure) แรงเฉือน (Shear) เป็นต้นนอกจากนั้น ยังทำการทดสอบที่เกี่ยวข้องในทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่นทดสอบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา และแผ่นพื้น โดยห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือทดสอบหลัก ได้แก่  เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แซล (Universal Testing Machine) ที่ควบคุมการทำงาน ได้ทั้งด้วยตนเองและด้วยคอมพิวเตอร์,  เครื่องทดสอบกำลังต้านทานกำลังอัดคอนกรีต, เครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงดัด และเครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงบิดของเหล็ก ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อการเรียนการสอน, การทำวิจัย และนอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบวัสดุทางด้านโครงสร้างแก่หน่วยงานบริษัท ห้างร้านภายนอกอีกด้วย
 

โดยมีเครื่องทดสอบที่สำคัญ ได้แก่

  • เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แซล 
  • เครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงบิดของเหล็ก
  • เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต

 

 

 

เครื่องทดสอบแบบยูนิเวอร์แซล 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบแรงกดคอนกรีต

 

 

 

 

เครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงดัด

 

 

 

 

 

เครื่องทดสอบกำลังต้านทานแรงบิด