มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง

 

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง มีหน้าที่ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างผิวจราจร ซึ่งจะเน้นหนักทางด้านวัสดุจำพวกบิทูมินัส (แอสฟัลต์) นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM ) และมาตรฐานการทดสอบวัสดุการทางของ AASHTO ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง  ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจน มาตรฐานปัจจุบันต่างๆ ของประเทศไทย ที่ใช้ในกรมทางหลวง

 

โดยมีชุดการทดสอบที่สำคัญ ได้แก่

  • ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
  • ชุดทดสอบ หาค่าการยืดตัวของวัสดุแอสฟัลต์
  • ชุดทดสอบความหนืดแบบเซย์โบลฟูโรล
  • ชุดทดสอบความต้านทานการไถลของผิวจารจรโดยบริติชเพนดูลั่ม
  • ชุดทดสอบอัสฟัลท์คอนกรีตมิกซ์โดยวิธีมาร์แชล

 

 

ชุดทดสอบ จุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลิฟแลนด์

 

 

 

 

ชุดทดสอบ หาค่าการยืดตัวของวัสดุแอสฟัลต์

 

 

 

 

ชุดทดสอบ ความหนืดด้วยวิธีเซย์โบลต์

 

 

 

 

ชุดทดสอบ ความหนืดด้วยวิธีเซย์โบลต์

 

 

 

 

ชุดทดสอบ แอสฟัลต์ติกโดยวิธีมาร์แชล

 

 

 

 

ชุดทดสอบ แอสฟัลต์ติกโดยวิธีมาร์แชล