มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

 

ทำไมต้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ?

 

หลักสูตรนี้ได้ให้พื้นฐานทางด้านเทคนิคที่สำคัญ ๆ ในด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมชลศาสตร์ การศึกษาโครงการและการออกแบบ ทั้งยังมีวิชาพิเศษเฉพาะด้าน เช่น คอนกรีตอัดแรง โครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว วิศวกรรมขนส่ง การตรวจงานวิศวกรรมโยธา ก็รวมอยู่ในหลักสูตรนี้เช่นกัน


สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ผลิตบัณฑิตวิศวกรโยธามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากเรา มีทักษะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเรามีความภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้น และพวกเขาเหล่านั้นยังสามารถอยู่ในระดับแนวหน้าของหน่วยงานดังกล่าวได้เช่นกัน 


สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตั้งอยู่ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว มีชายหาดที่สวยงาม สงบเงียบ สะอาด ผู้คนเป็นมิตร เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับการใช้ชีวิตในการศึกษา เรายังมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเตา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิเช่น โรงแรมขนาดใหญ่ รีสอร์ท ท่าเทียบเรือ โรงไฟฟ้า เป็นต้น และองค์กรภาครัฐ เช่น กรมทางหลวง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของเราสะท้อนให้เห็นถึงการวิจัยของเรา รวมไปถึงวิธีการเรียนการสอนของเราด้วย และการให้ความสำคัญของประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างเข้มข้น และแบบมืออาชีพสำหรับนักศึกษาของเราทุกคน

 

สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร มีสิทธิ์สามารถยื่นขอทดสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ได้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.th